Arena Skubbet

Bakgrund 

En idé har tagits fram av olika parter i Grästorp om att tillsammans skapa ett stort aktivitetscenter med Sveriges längsta skidtunnel, i anslutning till en stor anläggning för spontanaktiviteter både inomhus och utomhus året om. För att se vilka förutsättningar det finns att kunna genomföra detta i Grästorp är det nödvändigt att göra en förstudie. Det ger även Grästorps kommun, tänkta investerare och lokala företag ett nödvändigt och bra beslutsunderlag.

  • Ladda ner rapporten här (PDF)
    Rapporten är framtagen av Mona Wesslén, projektledare, Grästorps kommun

Vision Arena Skubbet

Visionen är att skapa ett unikt aktivitetscenter som präglas av hög kvalitet, spontanidrott och tillgänglighet. Vi ska ha världens bästa inomhusskidanläggning som kombineras av ett stort utbud av spontanidrott där vi drar folk från såväl regionen som hela landet samt övriga världen. Målbilden är att bygga ett aktivitetscenter med ett brett utbud av olika spontanaktiviteter, hotell, spa, restaurang och konferens i anslutning till en inomhuslängdskidanläggning, som är öppen året runt.

Här ska det finnas aktiviteter som tilltalar såväl motionär som elit oavsett ålder. Vi ser stor potential i att skapa event och större arrangemang. Vi vill även locka hotellgäster som önskar boende kombinerat med träning, kontorshotell ska finnas för den som vill ha kontor och träning i ett. 

Genom att lägga ett tillgänglighetsperspektiv på hela centret blir vi ett stort dragplåster för personer och anhöriga med funktionsnedsättningar av olika slag.  I landet finns 1,5 miljoner med olika funktionsvariationer och vi vill bli en arena med hög tillgänglighet. 

Vi tror på iden att skapa ett center där familjer kan komma en helg och nyttja olika aktiviteter utifrån intresse men ändå vara tillsammans. Vi lägger stor vikt vid att göra flexibla byggnationer för att möta förändringar över tid, här ska vi formas för att möta framtiden.

Här finns olika typer av rapporter att ladda ner.

Filmproduktion: Ingrid:gopa

Infrastrukturen är bra och kommunikationerna goda inom såväl tåg, buss och flyg.

Kollektivtrafiken är väl utbyggd i Grästorp och det är många som pendlar till eller från orten varje dag. Till de närliggande orterna Trollhättan, Lidköping, Vänersborg, Vara, Herrljunga och Uddevalla finns det gott om anslutningar. Du når Stockholm på runt tre timmar med tåget och Göteborg på drygt en timme via buss och tåg. Resecentrum i Grästorp ligger ett stenkast från torget och här finns en vänthall som är öppen dagtid. Du kan också vänta i Kulturhuset som ligger en minuts promenad bort. För långväga gäster är tåg ett bra alternativ samt flyg som möjlighet med destination Landvetter i Göteborg alternativ Malöga i Trollhättan. 

Klicka för större bild
Aktivitetsområde Arena Skubbet
Klicka för större bild

För Arena skubbet finns ett utmärkt område i Grästorp.

Bilderna ovan visar det markområde som idag ägs av kommunen och som till ytan är ca 10 000 kvm, med en byggnadsyta om ca 5 000 kvm.

Marken består av åkermark med skogsområden och ligger i ett vackert naturområde, ett stenkast från skola och friluftsområde. Här finns motionsspår om 5 km, samt en närliggande MTB bana. Marken ligger i nära anslutning till riksväg 47 som är en genomfartsled till Grästorp.

Här finns utrymme för en 3 km lång inomhuslängdskidanläggning som på bilden presenteras som en vit slinga. Därtill finns den byggnation som blir ett stort aktivitetscenter med tillhörande restaurang, hotell och konferensanläggning. I anslutning till bygget planeras uteaktiviteter såsom  skidskytte, 9 håls golfbana, fältskytte, mountainbikebana samt höghöjdsbana (klättring i träd). Här finns möjligheter att ha en stor parkering i anslutning till vägen samt eventuellt parkering för husbilar och husvagnar. 

Utemiljön som blir en allmän miljö dit alla kan komma, består av en stor och tillgänglighetsanpassad aktivitetspark, samt en stor gemensam grillplats med många sittytor. 

I Grästorps tätort finns flera fina idrottsanläggningar som ishall, badhall, bollhall, konstgräsplan, bollplaner, golfbana, bågskyttebana, ridhus och mycket annat!

I Grästorp finns Åse & Vistehallen som är en stor gymnastiksal/bollhall.

På Lunneviområdet finns Åse & Viste-Arena, ishall,  fotbollsplaner med både gräs och konstgräs samt Grästorps Camping och Lunnevibadet. Det finns flera natursköna slingor i Grästorp där du kan motionera i valfri takt. Här finns också elljusspår.

Vi har nära till Halle och Hunneberg som erbjuder oändlig skog och mark. Här ser vi en stor utvecklingspotential i att kunna kombinera Arena Skubbet med upplevelse kopplat till bergen.