Projektgruppen

Om projektet Arena Skubbet

Utifrån en idé i Grästorps kommun om att bygga en inomhusskidanläggning ihop med ett aktivitetscenter, har en förstudie genomförts i syfte att ta undersöka förutsättningar för att realisera idén. Projektet har helt finansierats av EU medel via Leader Nordvästra Skaraborg Västsverige.

Projektgrupp

Mona Wesslén

Mona Wesslén

Kommunutvecklare

070-916 53 84

Oluf Skoogh

Oluf Skoogh

Projektledare

073-977 60 17

Kajsa Forsell

Kajsa Forsell

Projektdeltagare

0514-582 09, 073-330 16 84

Sofia Jessen

Sofia Jessen

Projektdeltagare

0514-580 76, 073-275 06 73

Anders Höna Johansson

Anders Johansson

Projektdeltagare

070-340 77 20

Henrik Skäldervik

Henrik Skäldervik

Projektdeltagare

070-525 70 33

Robert Baldinger

Robert Baldinger

Projektdeltagare

070-940 14 55

Thomas Olausson

Thomas Olausson

Projektdeltagare

070-657 58 16

Referensgrupp

Kent Larsson

Kent Larsson

Kommunalråd

Linda Esseholt

Linda Esseholt

Kommunchef

Mona Wesslén

Mona Wesslén

Kommunutvecklare

Övriga deltagare kopplade till projektet:

Carina Kullgren

Carina Kullgren

Högskolan Väst

Per-Åke Yttergård

Per-Åke Yttergård

Skidtunnelexpert

Johan Engström

Johan Engström

Turistrådet Västsverige

Nina Schmidt

Nina Schmidt

Utvecklingscoach