Mona Wesslén och Anders Johansson

Fördjupad förstudie – Arena Skubbet

Grästorps kommun tilldelades 345 000kr ur Åse Viste Fonden. Pengarna ska användas till att göra en fördjupad förstudie av projektidén Arena Skubbet. Idén Arena Skubbet är att skapa ett stort aktivitetscenter med Världens längsta skidtunnel, i anslutning till en stor anläggning för spontanaktiviteter både inom- och utomhus året om. Mona Read more…

Wixton Sweden AB lanserar Arena Skubbet för Grästorp

Arenaskubbet.se är lanserad

Som en del av förstudien har vi, i samarbete med Wixton Sweden AB, producerat arenaskubbet.se som ska verka som en plattform för projektet. Sidan ska förmedla inspiration och referensobjekt samt lättöverskådliga dokument och kontaktvägar. Målet är att kunna presentera arbetsmaterial på ett enkelt sätt till invånare och intressenter. Fokus ligger på enkelhet. Read more…