EU-stöd till förstudie av aktivitetscentrum med skidtunnel

Skrivet av Arena Skubbet den

Arena Skubbet

I maj 2017 beviljades Grästorps kommun 385.354 kronor till en förstudie av ett aktivitetscenter med inomhusskidanläggning i Grästorp. Projektpengarna betalades ut av Leader Nordvästra Skaraborg

Anders ”Höna” Johansson och Kent Larsson (M) vill se ett aktivitetscentrum med skidtunnel i Grästorp i framtiden.

LAG som är beslutande organ åt Leader (Landsbygdsutveckling) fattade fredag 19 maj beslut om att prioritera Grästorps kommuns projektansökan. Formellt beslut fattas av Jordbruksverket inom 90 dagar. Tanken är att aktivitetscentret i anslutning till inomhusskidanläggningen ska erbjuda flera olika spontanaktiviteter både inom- och utomhus året runt. Spontanidrott är viktigt för att höja livskvalitet och folkhälsan.

Förstudie

Förstudien innebär bland annat att kartlägga och undersöka om efterfrågan av en sådan anläggning finns och hur den i så fall kan genomföras på bästa sätt. En stor del av förstudien går ut på att kommunen tillsammans med experter, invånare, föreningar och företag ska ta fram bra idéer och förslag så att en anläggning, om den sen byggs, blir så bra och tilltalande som möjligt för många målgrupper.

”Höna” bakom idé till skidtunnel

Idén till inomhusskidanläggning kommer från Grästorpsbon Anders ”Höna” Johansson.  Anders är elitidrottare och driver företaget AJ Skogsentreprenad AB. Idén att kombinera en inomhusskidanläggning med ett aktivitetscenter för spontanaktiviteter inom- och utomhus, kommer bland annat från Mona Wesslén som är folkhälsostrateg i Grästorps kommun. Tillsammans med dåvarande EU-samordnaren Victoria Hallqvist skrev de ansökan tillsammans.

Mona Wesslen är projektledare för förstudien och kommer att leda och samordna arbetet samt ansvara för uppföljning till Leader. En projektgrupp är tillsatt som kommer att arbeta aktivt med att samla in de uppgifter som behövs. På det stora hela kommer en affärsplan att behöva tas fram för att ge en realistisk bild av förutsättningarna för att bygga och driva en så stor anläggning.

Enligt tidsplanen skall ett utkast av affärsidé/underlag finnas klar till årsskiftet 2017/2018.

Kategorier: Nyheter