Fördjupad förstudie – Arena Skubbet

Skrivet av Arena Skubbet den

Mona Wesslén och Anders Johansson

Grästorps kommun tilldelades 345 000kr ur Åse Viste Fonden. Pengarna ska användas till att göra en fördjupad förstudie av projektidén Arena Skubbet.
Idén Arena Skubbet är att skapa ett stort aktivitetscenter med Världens längsta skidtunnel, i anslutning till en stor anläggning för spontanaktiviteter både inom- och utomhus året om.

Mona Wesslen och Anders ”Höna” Johansson som båda ingår i projektgruppen tog emot pengarna på torget i Grästorp.

 

Kategorier: Nyheter